SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-04T07:04:59Z
dcdateavailable2021-03-04T07:04:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25260
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczežaloba
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectenglawsuits
dctitleczeHmotněprávní účinky podání žaloby : Několik poznámek k novelovanému § 232 c.ř.s.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/Vsehrd/10-1928-4/#2
dcdescriptionpagination86-91
dcdescriptionpdfpagerange1-6