SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-11T09:12:27Z
dcdateavailable2021-03-11T09:12:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25823
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní filozofie
dcsubjectczeryzí nauka právní
dcsubjectengphilosophy of law
dctitleczeHovorna - Nebezpečný útok na normativní čili "ryzí" nauku právní
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/10-1927-3/#5
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination129
dcdescriptionpdfpagerange1