SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFux, Boleslav
dcdateaccessioned2021-03-11T11:31:50Z
dcdateavailable2021-03-11T11:31:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25880
dclanguagecze
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczedaňové delikty
dcsubjectczesprávní delikty
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengtax delinquency
dcsubjectengadministrative offences
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeDaňové delikty podle § 185-188 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. (Příspěvek k theorii deliktů správních) (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/10-1927-8/#2
dcdateembargoend2023-01-01
dcdescriptionpagination306-321
dcdescriptionpdfpagerange1-16