SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRudiš, Felix
dcdateaccessioned2021-03-18T07:40:20Z
dcdateavailable2021-03-18T07:40:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26146
dclanguagecze
dcsubjectczenájemní právo
dcsubjectengleases
dctitleczeHovorna - Účinnost výpovědi, nepřípustných podle zákona na ochranu nájemníků
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/26-1943-1/#4
dcdescriptionpagination18-22
dcdescriptionpdfpagerange1-5