SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrychta, František
dcdateaccessioned2021-03-22T07:47:37Z
dcdateavailable2021-03-22T07:47:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26426
dclanguagecze
dcsubjectczePrávnická jednota moravská v Brně
dcsubjectczeprávnická sdružení
dctitleczeSpolkové zprávy (Pokračování ke straně 290, roč. 1931)
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/15-1932-2/#7
dcdescriptionpagination173-179
dcdescriptionpdfpagerange1-7