SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-29T07:48:08Z
dcdateavailable2021-03-29T07:48:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26660
dclanguagecze
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeobchodní společnosti
dcsubjectczelikvidace podniků
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengcorporations
dcsubjectengliquidation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZáklady práva obchodních společností a společenstev (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/19-1936-4/#4
dcdateembargoend2024-01-01
dcdescriptionpagination285-288
dcdescriptionpdfpagerange1-4