SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKarpat, Josef
dcdateaccessioned2021-04-09T13:54:19Z
dcdateavailable2021-04-09T13:54:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27336
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczenevolníci
dcsubjectczespolečenské postavení
dcsubjectczeUhersko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengserfs
dcsubjectengsocial status
dcsubjectengKingdom of Hungary
dcsubjectcze13. století
dctitlesloSociálne postavenie uhorského obyvatel'stva, zvlášť neslobodnom, počiatkom XIII. stor. podl'a Regestru varadínského (zaklúčenie)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/Vsehrd/16-1934-6/#2
dcdescriptionpagination249-253
dcdescriptionpdfpagerange1-5