SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorka, Miloslav
dcdateaccessioned2021-04-12T08:11:21Z
dcdateavailable2021-04-12T08:11:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27393
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczerozhodování
dcsubjectczestátní správa
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengdecision making
dcsubjectengstate administration
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeInstanční rozhodování autonomních sborů
dctypeArticle
munipositionnumber2