SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dccontributorauthorJosko
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-13T10:56:09Z
dcdateavailable2021-04-13T10:56:09Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27548
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Kríza moderného štátu ; Antonín Švehla in memoriam ; Slávna inštalacia rektora Univerzity Komenského v Bratislave ; Osobní ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; In memoriam ; Výročí ; Vliv obchodů pojišťoven n ČSR na platební bilanci státu ; Naše úřední čeština zanikla ; Dohoda mezi Ústřední sociální pojišťovnou a Ústřední bratrskou pokladnou o převodních částkách ; V čem je třeba reformovat předpisy o soukromých pojišťovnách ; Pokles nezaměstnanosti ; 350 let kalendáře ; Úmluva mezi Německem a Polskem o sociálním pojištění ; Akciové právo v Jugoslávii ; Reforma sociálního pojištění v Rumunsku ; Provádění francouzského sociálního pojištění ; Program Mezinárodní konfrence práce v roce 1934 ; Čsp. jako obchodní podnik ; O nezaměstnanosti a prodloužení školní návštěvy ; Soudní praxe kandidáta advokacie nezakládá poměr služební ; Jednota českých kandidátů advokacie v Praze ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/15-1933-4/#3
dcdescriptionpagination138-154
dcdescriptionpdfpagerange1-17