SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSrna, Karel
dcdateaccessioned2021-04-26T13:28:43Z
dcdateavailable2021-04-26T13:28:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28261
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprotektoři
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengprotectors
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczePrávo říšského protektora činiti námitky v občanských věcech právních
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-6/#4
dcdescriptionpagination189-190
dcdescriptionpdfpagerange1-2