Issue Obsah, Volume 20, 1920 (Sborník věd právních a státních)