SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoráček, Cyril
dcdateaccessioned2021-05-11T08:00:00Z
dcdateavailable2021-05-11T08:00:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28829
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczevěřitelé
dcsubjectczedlužník
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengeconomic policy
dctitleczePoměr věřitelský a dlužnický ve vývoji právním a hospodářském
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/31-1931-4/#2
dcdescriptionpagination496-505
dcdescriptionpdfpagerange1-10