SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDnìstrjans'kyj, Stanìslav
dcdateaccessioned2021-05-11T08:00:50Z
dcdateavailable2021-05-11T08:00:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28859
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectcze20. století
dctitleczePoznámky k nové osnově občanského zákoníka
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/32-1932-2/#3
dcdescriptionpagination129-162
dcdescriptionpdfpagerange1-34