Issue 3-4, Volume 33, 1933 (Sborník věd právních a státních)