Issue 4-6, Volume 40, 1940 (Sborník věd právních a státních)