SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKoutecký, Miloslav
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorNešpor, Václav
dcdateaccessioned2021-06-03T14:45:27Z
dcdateavailable2021-06-03T14:45:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29573
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Rozdíly mezi úpravou odpovědnost za škody ; Informace ze zájemního rejstříku (§ 255 ex. ř.) ; Povinnost oznamovací v řízení o vyměření dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-4/#8
dcdescriptionpagination129-136
dcdescriptionpdfpagerange1-8