SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRanftl, Josef
dccontributorauthorPták, Karel
dcdateaccessioned2021-10-07T09:48:23Z
dcdateavailable2021-10-07T09:48:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29946
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Povinnost přirozeného zploditele nahraditi náklady, vynaložené na jeho dítě ; Národ advokáta podle § 70 c.ř.s. ; Cena "upotřebeného" zboží ; Zásahy úřadů do bytových poměrů v obcích s méně než 10.000 obyvatelů
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-3/#6
dcdescriptionpagination113-118
dcdescriptionpdfpagerange1-6