SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTrefanec, Jan
dccontributorauthorPacholík, Kamil
dcdateaccessioned2021-10-11T09:48:08Z
dcdateavailable2021-10-11T09:48:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29980
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Nárok rozloučené manželky na zadostiučinění podle § 1266 o.z.o. ; Přisouzení útrat správního řízení ve sporu ; Dubionost pohledávek v pozůstalosti lze prokázati také znalcem
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/9-1945-5/#6
dcdescriptionpagination191-196
dcdescriptionpdfpagerange1-6