Abstract(s)

Vysvětlení a analýza úkolů a zásad sociální politiky z hlediska řešení sociální otázky. Základní pojmy ekonomické teorie - výroba a spotřeba, práce a kapitál, bohatství a chudoba, ženská otázka, populační otázka. Základní zásady sociální politiky, přirozená práva - právo na život, právo na práci, právo na plody práce, spravedlnost, rovnost, bratrství, svoboda

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2043-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMacek, Josef
dcdateaccessioned2021-11-23T07:20:23Z
dcdateavailable2021-11-23T07:20:23Z
dcdateissued1925
dcidentifier000195074
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/29991
dcdescriptionabstractczeVysvětlení a analýza úkolů a zásad sociální politiky z hlediska řešení sociální otázky. Základní pojmy ekonomické teorie - výroba a spotřeba, práce a kapitál, bohatství a chudoba, ženská otázka, populační otázka. Základní zásady sociální politiky, přirozená práva - právo na život, právo na práci, právo na plody práce, spravedlnost, rovnost, bratrství, svoboda
dcformatextent366 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství
dcsubjectczesociální politika
dcsubjectczeobyvatelstvo
dcsubjectczepráce
dcsubjectczesociální spravedlnost
dcsubjectczepřirozené právo
dcsubjectczeekonomické teorie
dcsubjectczesociální nerovnost
dcsubjectengsocial policy
dcsubjectengpopulation
dcsubjectenglabor
dcsubjectengsocial justice
dcsubjectengnatural law
dcsubjectengeconomics (theory)
dcsubjectengsocial inequality
dctitleczeZáklady sociální politiky. Díl I., Úkoly a zásady
dctitlealternativeczeÚkoly a zásady
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2043-01-01