page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNečas, Jaromír
dcdateaccessioned2021-12-02T07:45:27Z
dcdateavailable2021-12-02T07:45:27Z
dcdateissued1938
dcidentifier000270034
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30183
dcformatextent117 s., 1 mp.
dclanguagecze
dcpublisherMinisterstvo sociální péče
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczesociální péče
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczesociální zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectcze1918-1938
dcsubjectengpublic welfare
dcsubjectengsocial care
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengsocial security
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitlecze20 let sociální péče v Československé republice
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN