page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMildschuh, Vilibald
dcdateaccessioned2021-12-02T13:27:53Z
dcdateavailable2021-12-02T13:27:53Z
dcdateissued1920
dcidentifier000287280
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30235
dcformatextentvi, 172 s.
dclanguagecze
dcpublisherBarvič & Novotný
dcsubjectczeekonomické teorie
dcsubjectczeekonomie
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczepeníze
dcsubjectczeúroky
dcsubjectengeconomics (theory)
dcsubjectengeconomics
dcsubjectenginterest
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengmoney
dctitleczeKupní síla peněz, výše důchodů a úroková míra, jich souvislost a příčiny určující jich změny (se zvláštním zřetelem k vývoji nejnovějších peněžních poměrů)
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN