page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMandl, Vladimír
dcdateaccessioned2021-12-02T14:36:17Z
dcdateavailable2021-12-02T14:36:17Z
dcdateissued1933
dcidentifier000300364
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30251
dcformatextent27 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczeměstské právo
dcsubjectczepivovarnictví
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeČechy (Česko)
dcsubjectengcity rights
dcsubjectengbeer industry
dcsubjectenghistory
dcsubjectengBohemia (Czechia)
dctitleczePravovárečná měšťanstva v Čechách
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN