page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMayr-Harting, Robert
dcdateaccessioned2021-12-03T14:11:10Z
dcdateavailable2021-12-03T14:11:10Z
dcdateissued1928
dcidentifier000308694
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30275
dcformatextentviii, 418 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeodpovědnost za škodu
dcsubjectczesmlouvy
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengliability for damages
dctitleczeSoustava občanského práva. Kniha třetí, Právo obligační
dctitlealternativecze§ 291-437
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN