page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMayr-Harting, Robert
dccontributoreditorDominik, Rudolf
dcdateaccessioned2021-12-03T15:17:23Z
dcdateavailable2021-12-03T15:17:23Z
dcdateissued1929
dcidentifier000308693
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30279
dcformatextentxi, 239 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávnické osoby
dcsubjectczeprávní skutečnosti
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczecivil law
dcsubjectczejuristic persons
dcsubjectenglegal facts
dcsubjectenglaw
dctitleczeSoustava občanského práva. Kniha prvá, Nauky obecné
dctitlealternativecze§ 1-159
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialBrno
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN