page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKlapka, Otakar
dcdateaccessioned2021-12-06T10:22:17Z
dcdateavailable2021-12-06T10:22:17Z
dcdateissued1926
dcidentifier000316738
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30307
dcformatextentiv, 75 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeFrancie
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjurisprudence
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengFrance
dctitleczeVeřejná služba a veřejný ústav ve francouzském právu správním a pojem veřejného ústavu v právu československém
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN