page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKozák, Jan
dcdateaccessioned2021-12-07T08:11:33Z
dcdateavailable2021-12-07T08:11:33Z
dcdateissued1932
dcidentifier000616217
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30359
dcformatextent244 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Orbis
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectcze1918-1930
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeČeskoslovenská finanční politika : nástin vývoje v letech 1918-1930
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN