SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPolák, Josef
dcdateaccessioned2021-12-10T08:26:03Z
dcdateavailable2021-12-10T08:26:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30563
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengcontract law
dctitleczeVýznam doložky o převzetí dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti nabyvatelem v trhových a směnných smlouvách
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/2-1937-9/#3
dcdescriptionpagination269-275
dcdescriptionpdfpagerange1-7