SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorN.
dcdateaccessioned2021-12-17T09:42:22Z
dcdateavailable2021-12-17T09:42:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30718
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczemladiství
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengjuvenile
dctitleczePokus o soustavný výklad §15-34 trestní novelly zák. čl. 36 z roku 1908 a zákona o soudech mladistvých čl. 7 z roku 1913
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-1/#5
dcdescriptionpagination13-20
dcdescriptionpdfpagerange1-8