SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2021-12-17T10:00:53Z
dcdateavailable2021-12-17T10:00:53Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30775
dclanguagecze
dcsubjectczeškolství
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengeducation
dcsubjectenghistory of law
dctitleczePrvní říšský sjezd československých učitelů vysokých škol
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-4/#3
dcdescriptionpagination111-113
dcdescriptionpdfpagerange1-3