SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHora, Oldřich
dcdateaccessioned2021-12-17T10:05:47Z
dcdateavailable2021-12-17T10:05:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30812
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenginheritance and succession
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJe-li záhodno a potřebno odstraniti při revisi obč. z. rozlišování dědictví a odkazu, resp. dědice a odkazovníka?
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravnyObzor/5-1922-6/#1
dcdescriptionpagination161-167
dcdescriptionpdfpagerange1-7