SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-12-20T09:28:41Z
dcdateavailable2021-12-20T09:28:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31047
dclanguagecze
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengadministrative law
dctitleczeRozhodnutí N. Spr. S. R. Č. S. : Zrušení služebního poměru pragmatikální úřednice jen proto, že jest cizinkou (choť cizince) není přípustno ; Soudcovská zkouška v cizině složená; na její uznání není není nároku ; Zajištění bytu pro státní úředníky dle § 13. zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 Sb. z. a n.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-2/#4
dcdescriptionpagination80-82
dcdescriptionpdfpagerange1-3