SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-20T09:28:42Z
dcdateavailable2021-12-20T09:28:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31049
dclanguagecze
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengadministrative law
dctitleczeRozhodnutí N. Spr. S. R. Č. S. - Vyměřování zaopatřovacích požitků na Slovensku ; Zabrání budov dle zákona ze dne 12/8/1921 ai 304 (Z nálezu Nejv. správního soudu ze dne 28/5/1923 ai 9286/23) ; Substitut ustanovený suspendováním městskému policejnímu kapitánu jest placen městem (Slovensko) ; Honební právo na Slovensku ; Obecní notáři na Slovensku. Nárok na byt ; Spolkové právo. Zákaz utvoření spolku ; Zrušenie služobného pomeru ; Neprevzatie do štátnej služby zamestanca býv. uhorského štátu ; Prevzatie do štátnej služby ; Příspěvek k advokátskému pensijnímu fondu
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravnyObzor/7-1924-2/#5
dcdescriptionpagination82-88
dcdescriptionpdfpagerange1-7