SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZiegler, Arnošt
dcdateaccessioned2021-12-21T11:16:46Z
dcdateavailable2021-12-21T11:16:46Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31425
dclanguageslo
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczenáklady občanského soudního řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcosts of civil procedure
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitlesloJe-li prípustné pripojenie k odvolaniu v otázke nákladov sporu?
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-10/#2
dcdescriptionpagination296-297
dcdescriptionpdfpagerange1-2