SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-12-21T12:34:42Z
dcdateavailable2021-12-21T12:34:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31507
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-15/#3
dcdescriptionpagination475-479
dcdescriptionpdfpagerange1-5