SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtulc, Josef
dcdateaccessioned2022-02-01T14:06:33Z
dcdateavailable2022-02-01T14:06:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31898
dclanguagecze
dcsubjectczehypoteční úvěry
dcsubjectczemajetkové daně
dcsubjectczedaně z příjmů
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectczeSudety (Česko)
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengmortgage loans
dcsubjectengproperty tax
dcsubjectengincome tax
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengWorld War (1939-1945)
dcsubjectengSudetenland (Czechia)
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSudetské hypotéky zdejších věřitelů a říšské daně z majetku, korporační a důchodová
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/5-1940-5/#4
dcdescriptionpagination173-180
dcdescriptionpdfpagerange1-8