SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBauer, František
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dcdateaccessioned2022-02-10T11:36:37Z
dcdateavailable2022-02-10T11:36:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31996
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Kontumační rozsudek rozvodový a rozluka ; V rozlukovém řízení je možno vzíti žalobu zpět kdykoli i bez souhlasu odpůrce bez vzdání se žalobního nároku ; Je-li tu spor mezi postupníkem a dlužníkem, brání zahájení nového sporu mezi postupitelem a dlužníkem, kterému z trvání prvního sporu byla pohledávka recedována, překážka zahájené rozepře ; K otázce vázanosti soudů vyšší stolice podle § 42, odst. 10 zák. o prac. soudech ; Ještě k výkladu předpisů o vkladním poplatku z kauce za vedlejší závazky při konversi pohledávky
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-3/#5
dcdescriptionpagination81-90
dcdescriptionpdfpagerange1-10