DSpace banner

Das Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs

Podnik jako předmět právních vztahů

Authors
Abstract(s)

Kniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPisko, Oskar
dcdateaccessioned2016-08-11T11:58:04Z
dcdateavailable2016-08-11T11:58:04Z
dcdateissued1907
dcidentifier000315218
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/320
dcdescriptionabstractczeKniha se zabývá rakouskou právní úpravou podniku, přičemž jsou analyzována různá právní odvětví. Na začátku knihy se autor pokouší vymezit, co to podnik vlastně je, a odpovídá na následující otázky: co jsou součásti podniku, jaká je jeho hodnota, prodej podniku, pacht podniku, podnik jako součást konkurzní podstaty a jako předmět exekuce, ručení za závazky podniku a další.
dcformatextentvii, 258 s.
dclanguageger
dcpublisherManzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczepodniky
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengbusiness enterprises
dctitlegerDas Unternehmen als Gegenstand des Rechtsverkehrs
dctitlealternativeczePodnik jako předmět právních vztahů
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialWien
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN