SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSobota, Vlastimil
dcdateaccessioned2022-05-06T14:54:52Z
dcdateavailable2022-05-06T14:54:52Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32077
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczerozvod
dcsubjectczevyživovací povinnost
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengdivorce
dcsubjectengsupport (domestic relations)
dcsubjectengwives
dctitleczeO předpokladech prozatímního opatření povolením odděleného bydliště a placení výživného manželce
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-8/#1
dcdescriptionpagination257-263
dcdescriptionpdfpagerange1-7