SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtefl, Bohumír
dcdateaccessioned2022-05-11T12:05:18Z
dcdateavailable2022-05-11T12:05:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32094
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Převod nemovitostí za války ; Nový výklad § 1237 obč. z. ohledně věcí manželky a dětí ; Dávka a domovní poplatky z nájemného v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-1/#8
dcdescriptionpagination27-32
dcdescriptionpdfpagerange1-6