SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSkála, Karel
dcdateaccessioned2022-05-11T12:05:20Z
dcdateavailable2022-05-11T12:05:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32097
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczetiskařské stroje
dcsubjectczereprografické služby
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengprinting machines
dcsubjectengcopying services
dcsubjectengbusiness enterprises
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeDržení a užívání tiskařských a rozmnožovacích strojů
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-1/#3
dcdescriptionpagination10-15
dcdescriptionpdfpagerange1-6