SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dcdateaccessioned2022-05-11T15:22:51Z
dcdateavailable2022-05-11T15:22:51Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32139
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Výpověď pojistky na svršky? ; Obnova nesporného řízení
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-3/#5
dcdescriptionpagination126-128
dcdescriptionpdfpagerange1-3