SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMuchka, František
dcdateaccessioned2022-05-11T16:17:53Z
dcdateavailable2022-05-11T16:17:53Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32150
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Ohlašování úředně schvalovaných smluv k vyměření poplatků
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-4/#7
dcdescriptionpagination159-160
dcdescriptionpdfpagerange1-2