Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2022-05-20T09:25:43Z
dcdateavailable2022-05-20T09:25:43Z
dcdateissued1938
dcidentifier000292851
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32373
dcformatextent26 s.
dclanguagecze
dcpublisherKlub českých národohospodářských redaktorů
dcsubjectczedevizové kurzy
dcsubjectczeekonomická rovnováha
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczeplatební bilance
dcsubjectengbalance of payments
dcsubjectengequilibrium (economics)
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengforeign exchange rates
dctitleczeO rovnovážné funkci devisových kursů
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01