page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKubec, František
dcdateaccessioned2022-08-12T11:32:36Z
dcdateavailable2022-08-12T11:32:36Z
dcdateissued1931
dcidentifier000556958
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32817
dcformatextent11 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem spolku posluchačů zeměd. inženýrství
dcsubjectczesousedské právo
dcsubjectczevodní právo
dcsubjectengneighbor’s rights
dcsubjectengwater law
dctitleczeSvádění, stékání a prosakování vod a jiných tekutin se dvorů a budov na sousední pozemky
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN