Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2024-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMatějka, Jan
dcdateaccessioned2023-02-14T14:07:29Z
dcdateavailable2023-02-14T14:07:29Z
dcdateissued1923
dcidentifier000532716
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/34267
dcformatextent170 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczevýkonná moc
dcsubjectczezákonodárná moc
dcsubjectengexecutive power
dcsubjectenglegislative power
dcsubjectengreparations
dctitleczePovinnost státu k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci : (podle práva československého, francouzského a německého)
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01