SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorBohuslav, Josef Václav
dcdateaccessioned2020-09-19T16:03:00Z
dcdateavailable2020-09-19T16:03:00Z
dcdateissued1916
dcidentifier579311
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/376
dcformatextent106 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší soud
dcsubjectengjudgments
dctitleczeUsnesení a rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu, zapsaná do Knihy judikátů a repertoria nálezů : (právní věty)
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-01-01