SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:06Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:06Z
dcdateissued1934
dcidentifier000584491
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4017
dcformatextent14 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem československého akademického spolku Právník
dcsubjectczečest
dctitleczeVýklad zákona o ochraně cti
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess14 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN