SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLoevenstein, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:40Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:40Z
dcdateissued1930
dcidentifier000447818
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4164
dcformatextent57 s.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczeteleologie
dctitleczeSporné otázky teleologické konstrukce : (moje hospodářská konstrukce ve světle odmítavé kritiky)
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess57 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN