SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:46Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:46Z
dcdateissued1937
dcidentifier000597085
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4184
dcformatextent11 s.
dclanguagecze
dcpublisherPolitika
dcsubjectczetrestné činy proti životu -- 16. stol -- Uhersko
dcsubjectczeprávní dějiny
dctitleczeTrestné činy proti životu v uherském právu do počátku XVI. století
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess11 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN