SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:47Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:47Z
dcdateissued1933
dcidentifier000576183
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4187
dcformatextent14 s.
dclanguagecze
dcpublisherR. Rauscher
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczeprávní dějiny -- 13.-14. stol.
dctitleczeZemští konšelé v českém právu 13. a 14. stol. : (příspěvek k dějinám českého řízení trestního)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd práv. a stát., roč. 193
dcrightsopenaccess14 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN